Strona główna

BADANIA

Szkody ekonomiczne związane z alkoholem

strzalkaZdaniem międzynarodowych ekspertów straty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu szacuje się w krajach Europy Zachodniej i USA na poziomie 1,3–2,3% produktu krajowego brutto. W 2013 r. PKB w Polsce wyniosło 1 635 745,8 mln zł. Oznacza to, że koszty ekonomiczne (leczenie, wypadki drogowe, zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości, system opieki społecznej, przedwczesna umieralność itd.) związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu w Polsce można oszacować na poziomie ok. 21–37 mld zł.>>WIĘCEJ

PRAWO

Strategie ograniczania dostępności alkoholu

strzalkaAlkohol ze względu na swoją dwoistą naturę nie jest zwyczajnym towarem i nie podlega zasadom wolnego rynku. Podwójna rola alkoholu polega na tym, że z jednej strony jest to produkt legalnie dostępny, ale z drugiej to substancja psychoaktywna i szkodliwa, dlatego regulacje prawne zawiązane z alkoholem mają charakter ograniczający. Zestaw środków reglamentacyjnych, za pomocą których państwo wpływa na kwestie alkoholowe, jest dość szeroki. Należą do niego m.in. ograniczenia w dostępie do alkoholu poprzez limitowanie punktów sprzedaży i określanie zasad ich rozmieszczenia.>>WIĘCEJ

DOBRE PRAKTYKI

Sopot: mniej sklepów z alkoholem

strzalkaAtrakcyjna plaża, bogata oferta rozrywkowa i nawet 1,5 mln turystów rocznie – Sopot jest powszechnie uznawany za jedno z najbardziej imprezowych miast w Polsce. Próba sprostania wymaganiom turystów, a jednocześnie chęć zapewnienia mieszkańcom spokoju i poczucia bezpieczeństwa nie zawsze idą w parze. Poważnym wyzwaniem dla sopockiego samorządu stało się uregulowanie spraw związanych z dostępnością alkoholu.>>WIĘCEJ

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

Czego unikać? – przykłady

strzalkaUchwały rady gminy powinny spełniać określone w prawie wymagania. Jakich błędów należy unikać i jak tworzyć uchwały, by organ nadzorczy (wojewoda) nie zakwestionował ich ważności? Wyjaśniamy na konkretnych przykładach. >>WIĘCEJ