BADANIA

BADANIA

Szkody ekonomiczne związane z alkoholem

strzalkaZdaniem międzynarodowych ekspertów straty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu szacuje się w krajach Europy Zachodniej i USA na poziomie 1,3–2,3% produktu krajowego brutto. W 2013 r. PKB w Polsce wyniosło 1 635 745,8 mln zł. Oznacza to, że koszty ekonomiczne (leczenie, wypadki drogowe, zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości, system opieki społecznej, przedwczesna umieralność itd.) związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu w Polsce można oszacować na poziomie ok. 21–37 mld zł.>>WIĘCEJ

Naruszanie prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu

strzalkaSpożywanie alkoholu ma związek z przestępczością. Z policyjnych statystyk wynika, że spośród ogólnej liczby osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, u których badany był stan trzeźwości, ponad 60% znajdowało się pod wpływem alkoholu. W 2012 r. w Polsce aż 82% zatrzymanych podejrzanych o morderstwo było pod wpływem alkoholu. >>WIĘCEJ

Szkody zdrowotne związane z alkoholem

strzalkaZdaniem Światowej Organizacji Zdrowia alkohol jest w Europie na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji (po papierosach i nadciśnieniu). Jest on odpowiedzialny za 12% (u mężczyzn) i 2% (u kobiet) przedwczesnych zgonów oraz niesprawności i przyczynia się do ok. 195 tys. zgonów rocznie w Europie. >>WIĘCEJ

Restrykcyjne prawo to mniej problemów – przykłady z zagranicy

strzalkaNiemal od początku pojawienia się alkoholu rządy na całym świecie starają się ograniczyć skutki jego picia. Zakazy i ograniczenia obowiązują we wszystkich krajach, a badania dowodzą, że restrykcyjna polityka w tym zakresie przekłada się na zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. >>WIĘCEJ