DOBRE PRAKTYKI

DOBRE PRAKTYKI

Mniejsza dostępność alkoholu w stolicy

strzalkaZa ograniczeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu opowiedziała się Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Na sesji rady miasta zaprezentowano pod koniec czerwca dwie uchwały: o zmniejszeniu liczby sklepów i ich oddaleniu od szkół. – Zgodnie z postulatami mieszkańców proponujemy zmiany ograniczające możliwość sprzedaży alkoholu na terenie Warszawy – tłumaczyła Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Działania te są efektem cyklu debat z mieszkańcami, dotyczących bezpieczeństwa w Warszawie, które organizowane były w stołecznych dzielnicach – dodała prezydent. >>WIĘCEJ

Kraków: trudniejszy dostęp do alkoholu

strzalka286 – tylu mieszkańców Krakowa przypadało na jeden punkt sprzedaży alkoholu w 2014 r. Nic dziwnego, że niemal połowa krakowskich nastolatków deklarowała w badaniach łatwość zakupu piwa. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 stwierdzono jednoznacznie, że jeśli chodzi o dostępność alkoholu, Kraków podąża za ogólnopolską tendencją. Liczba punktów sprzedaży wzrasta, a zmniejsza się liczba mieszkańców przypadających na jeden punkt. >>WIĘCEJ

Sopot: mniej sklepów z alkoholem

strzalkaAtrakcyjna plaża, bogata oferta rozrywkowa i nawet 1,5 mln turystów rocznie – Sopot jest powszechnie uznawany za jedno z najbardziej imprezowych miast w Polsce. Próba sprostania wymaganiom turystów, a jednocześnie chęć zapewnienia mieszkańcom spokoju i poczucia bezpieczeństwa nie zawsze idą w parze. Poważnym wyzwaniem dla sopockiego samorządu stało się uregulowanie spraw związanych z dostępnością alkoholu. >>WIĘCEJ

Zakopane: radni mówią „nie” kolejnym sklepom monopolowym

strzalkaZakopiańscy radni zdecydowanie sprzeciwili się podniesieniu limitu sklepów z alkoholem. Od 2001 r. ich maksymalna liczba w stolicy Tatr nie może przekroczyć 60. Część członków rady miasta w połowie 2014 r. postulowała zwiększenie limitu. Argumentowali, że aż 33 przedsiębiorców oczekuje w kolejce po zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5%. Podczas burzliwej dyskusji ich postulat został jednak odrzucony.>>WIĘCEJ