KONTAKT

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres: Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa
tel.: (+48 22) 250 63 25
fax: (+48 22) 250 63 60
e-mail: parpa@parpa.pl
www: www.parpa.pl