Kraków: trudniejszy dostęp do alkoholu

286 – tylu mieszkańców Krakowa przypadało na jeden punkt sprzedaży alkoholu w 2014 r. Nic dziwnego, że niemal połowa krakowskich nastolatków deklarowała w badaniach łatwość zakupu piwa. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 stwierdzono jednoznacznie, że jeśli chodzi o dostępność alkoholu, Kraków podąża za ogólnopolską tendencją. Liczba punktów sprzedaży wzrasta, a zmniejsza się liczba mieszkańców przypadających na jeden punkt.

W 2009 r. Rada Miasta Krakowa ustaliła limit punktów sprzedaży alkoholu w wysokości 2500 (łączny dla sklepów i lokali gastronomicznych). W ostatnich sześciu latach coraz częściej pojawiały się głosy, że limit jest za wysoki. Świadczy o tym choćby fakt, że nie był w pełni wykorzystywany (według informacji z sierpnia 2014 r. wolnych pozostawało 119 punktów limitowych). Za zmniejszeniem liczby sklepów i lokali serwujących alkohol opowiedzieli się sami krakowianie podczas konsultacji społecznych. Część mieszkańców domagała się także m.in. zwiększenia odległości sklepów z alkoholem od miejsc chronionych (np. szkół).

W lipcu br. radni zdecydowali się zmniejszyć obowiązujące limity. Zgodnie z uchwałą limit sklepów, w których można będzie sprzedawać alkohol od 2016 r., będzie wynosił 1275, a limit restauracji – 1103. Dozwolona liczba punktów łącznie spadnie więc o 122.

Radni zajęli się też kwestią zwiększenia odległości sklepów z alkoholem od miejsc chronionych. Procedowany jest obecnie projekt uchwały zwiększającej minimalną odległość od tego typu obiektów. Według obowiązujących przepisów z 2003 r. jest to 50 metrów. Zgodnie z zaproponowanym projektem minimalna odległość zostanie zwiększona do 70 metrów w przypadku niektórych obiektów chronionych, takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, ogrodzone place szkolne i boiska, a także obiekty kultu religijnego.