Mniejsza dostępność alkoholu w stolicy

Za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży alkoholu opowiedziała się Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Na sesji rady miasta zaprezentowano pod koniec czerwca dwie uchwały: o zmniejszeniu liczby sklepów i ich oddaleniu od szkół. – Zgodnie z postulatami mieszkańców proponujemy zmiany ograniczające możliwość sprzedaży alkoholu na terenie Warszawy – tłumaczyła Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Działania te są efektem cyklu debat z mieszkańcami, dotyczących bezpieczeństwa w Warszawie, które organizowane były w stołecznych dzielnicach. Wiele osób zgłaszało zakłócenia porządku publicznego i dewastacje przez osoby spożywające alkohol, zbyt duże zagęszczenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zbyt bliskie ich umieszczenie przy szkołach czy placówkach leczących uzależnienia – dodała prezydent.

Uchwały zostały przyjęte 25 czerwca br. Najważniejsze zmiany to wydłużenie minimalnej odległości lokalizacji sklepu sprzedającego alkohol – z 50 do 100 metrów od obiektów chronionych, czyli m.in. przedszkoli i szkół. Druga uchwała zmniejsza o 150 ustaloną liczbę miejsc sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, tj. z 3100 do 2950 punktów na terenie miasta. Stołeczny ratusz przekonuje, że to pierwszy krok ograniczający liczbę sklepów sprzedających alkohol. Sukcesywnie miasto chce wprowadzić maksymalną liczbę 2500 takich miejsc.