Naruszanie prawa przez osoby będące pod wpływem alkoholu

Spożywanie alkoholu ma związek z przestępczością. Z policyjnych statystyk wynika, że spośród ogólnej liczby osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, u których badany był stan trzeźwości, ponad 60% znajdowało się pod wpływem alkoholu. W 2012 r. w Polsce aż 82% zatrzymanych podejrzanych o morderstwo było pod wpływem alkoholu.

Osoby nietrzeźwe są mniej krytyczne wobec siebie, mają mniejszą samokontrolę, są bardziej agresywne i skłonne do łamania ogólnie przyjętych norm. Badania przeprowadzane na całym świecie dowodzą związku pomiędzy dostępnością fizyczną alkoholu a przestępczością. Jednym z przykładów jest Finlandia, gdzie z powodu liberalizacji przepisów w 1969 r. znacząco wzrosła liczba sklepów i lokali sprzedających alkohol. Rok później liczba aresztowań za zakłócanie porządku po alkoholu wzrosła tam o 80% wśród mężczyzn i 160% wśród kobiet.

Z raportu przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego wynika, że z powodu alkoholu w Europie dochodzi rocznie do 2000 zabójstw (4 na 10 wszystkich zabójstw i morderstw) oraz 10 tys. samobójstw (1 na 6). Alkohol w skali Europy przyczynia się do 17 tys. zgonów rocznie w wypadkach samochodowych (1 na 3 wszystkich wypadków śmiertelnych), 27 tys. zgonów w wypadkach ogólnie. W Polsce tylko w 2014 r. pijani kierowcy spowodowali 1838 wypadków. Zginęło w nich 256 osób.

Zależność pomiędzy dostępnością alkoholu a występowaniem przemocy potwierdzona została przez wiele badań. Prowadzona przez 35 lat obserwacja w Norwegii wykazała związek liczby napadów z gęstością lokali sprzedających alkohol do spożycia na miejscu. Zależność ta była widoczna nawet wtedy, gdy wprowadzono limity konsumpcji na jedną osobę.

  • W Diademie (okolice São Paulo w Brazylii) nakazano zamykanie lokali sprzedających alkohol do spożycia na miejscu o 23.00. Wcześniej większość barów pracowała 24 h na dobę. Z badań przeprowadzonych po zmianie prawa wynika, że liczba morderstw w mieście spadła o ok. 9 miesięcznie.
  • W Los Angeles w 1992 r. w wyniku rosnących niepokojów społecznych znacząco ograniczono liczbę sklepów z alkoholem. Badania wykazały, że dla każdej redukcji punktów sprzedaży o 10% liczba napadów w mieście spadała o 2,6%.
  • W jednym z miast Kalifornii zbadano związek gęstości punktów sprzedaży alkoholu z liczbą przypadków maltretowania dzieci. Okazało się, że im więcej punktów, tym więcej odnotowanych przypadków przemocy wobec nieletnich.
  • 7 mln dorosłych przyznaje się, że w ciągu ostatniego roku uczestniczyło w bójkach przy okazji picia alkoholu (Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego).