Restrykcyjne prawo to mniej problemów – przykłady z zagranicy

Niemal od początku pojawienia się alkoholu rządy na całym świecie starają się ograniczyć skutki jego picia. Zakazy i ograniczenia obowiązują we wszystkich krajach, a badania dowodzą, że restrykcyjna polityka w tym zakresie przekłada się na zdrowie i bezpieczeństwo obywateli.

Jednym ze sztandarowych przykładów jest pewna australijska miejscowość. Społeczność aborygeńska przeprowadziła tam kampanię na rzecz zamknięcia miejscowych sklepów z alkoholem i pubów w dniu wypłaty. Zakazano sprzedaży alkoholu na wynos w czwartki, a w inne dni ograniczono ją do przedziału między południem a godz. 12.00. W ciągu dwóch lat spożycie alkoholu spadło tam o niemal 20%! Znacząco zmniejszyła się liczba aresztowań i hospitalizacji oraz liczba kobiet przyjętych do schronisk. Dane najlepiej pokazują, że ograniczanie dostępności alkoholu redukuje problemy z nim związane.

Przykładem na to, że zbyt restrykcyjna polityka wobec alkoholu rodzi masę problemów, są badania fińskie. W 1969 r. rząd dopuścił tam do sprzedaży w sklepach spożywczych piwa o zawartości do 4,8% alkoholu. Ułatwiono także uzyskanie pozwolenia na handel alkoholem. W efekcie liczba punktów sprzedaży wzrosła ze 132 do ok. 17,6 tys. Liczba lokali gastronomicznych serwujących alkohol zwiększyła się z 940 do 4000. Rok później spożycie alkoholu wzrosło o 46%!

Z kolei w 2007 r. w niewielkim mieście w zachodniej Australii zakazano sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych powyżej 2,7%. Przed wprowadzeniem zakazu miasteczko miało bardzo wysokie wskaźniki problemów alkoholowych i zaostrzenia przepisów domagali się sami mieszkańcy. W kilka miesięcy po wprowadzeniu nowych przepisów sprzedaż alkoholu na wynos spadła o 88%, liczba przypadków przemocy domowej – o 28%, a korzystanie z ambulatoryjnej pomocy w szpitalach – o 48%.

  • W 2001 r. w Szwecji zniesiono zakaz sprzedaży alkoholu w soboty. Całkowita konsumpcja wzrosła tam o 3,7%.
  • Wraz ze zniesieniem stanowego (w Nowym Meksyku) zakazu sprzedaży alkoholu na wynos w soboty liczba śmiertelnych wypadków związanych z alkoholem w niedziele wzrosła o 42%.
  • Wprowadzenie w USA jednolitego, minimalnego wieku uprawniającego do spożywania alkoholu na poziomie 21 lat zmniejszyło o 19% liczbę śmiertelnych wypadków z udziałem młodych nietrzeźwych kierowców.
  • Wprowadzenie w Danii minimalnego wieku pozwalającego na zakup alkoholu na poziomie 15 lat (po wcześniejszym braku jakichkolwiek limitów) zaowocowało spadkiem o 36% odsetka młodzieży poniżej 15. roku życia spożywającej alkohol.
  • W Australii obniżenie wieku uprawniającego do spożycia alkoholu z 21 na 18 lat w trzech stanach spowodowało wzrost przyjęć do szpitala z powodu wypadków drogowych związanych z alkoholem i wskaźników związanych z przestępczością nieletnich.